Hvorledes

Hvorledes

Datastuen hjælper med at betjene PC’er, tablets, iPad, Smartphones, iPhone mm.

Vejledningen – hjælpen – er individuel og sker ud fra den enkelte deltagers behov og viden.

Nye deltagere behøver ikke at vide noget om computere, smartphones mm., idet vejledningen kan begynde med det helt grundlæggende

Tag din bærbare enhed med, men vi kan også låne dig en bærbar PC eller Mac.

Vi vejleder i, hvordan du bruger den, og hvordan du får den opdateret, så du kan færdes sikkert på nettet.

Vejlederne er frivillige og næsten alle er over 60 år.

 

Det funker det her